Borca Batık Miras ve Mirasın Reddi

Yakını ölen birçok kişi ölenin borçlarından, kredilerinden ve kredi kartı borçlarından kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Borca Batık Miras nedir? Mirasın Reddi yapılabilir mi? Reddi Miras nasıl yapılır? gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Borca Batık Miras Nedir?

Batık Miras

Ölenin kişinin geriye kalan bütün aktif ve pasif varlıkları mirası oluşturur. Bir diğer tabirle ölenin borcu ve varlığı bir bütün olarak mirasçılara kalır. Bu varlıkların pasifleri aktiflerinden, yani borçları alacak ve malvarlığından fazla ise miras borca batık mirastır. Mirasın kabul edilmiş olması durumunda mirasçılar ölenin borçlarını da üstlenmiş olurlar. Peki, bu durumdan kurtulmanın yani ölenin borçlarından kurtulma yolları var mıdır?

Bu soruya verilecek cevap; Evet var. Ancak bu yöntem bazı avantajları yanında dezavantajları da barındırmaktadır. Bu yüzden fayda ve zararları birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir.

Ölenin borçlarından kurtulmanın en pratik yolu reddi miras yapmaktır. Reddi miras durumunda mirasçılar ölenin borçlarını ödemekle mükellef olmazlar. Ancak bu durum bazı sakıncaları da içermektedir. Bu sakıncalar;

  • Kişinin varsa diğer malvarlığından pay alamazlar,
  • Ölenin ölüm şeklinden dolayı açılabilecek tazminat davalarında da taraf olamazlar. Örneğin kişi iş kazası geçirerek ölmüş ise reddi miras yapan mirasçılar bu tazminatı talep edemez. Çünkü mirasın reddi maddi ve manevi varlığı birlikte kapsayan bir müessesedir.

Batık Miras

Reddi Miras Maaş Almaya Engel Mi?

Bununla birlikte doğru bilinen bir yanlışı da belirtmekte fayda var. Reddi miras yapmak, uygulamada kişiden kalan emeklilik maaşına engel olmaz. Yani ölenin sosyal sigortalardan aldığı bir maaş var ve bu maaş ile bakmakla mükellef olduğu mirasçıları var ise, bu mirasçılar reddi miras yapsa dahi, yasal oran nispetinde maaş almaya devam edebilirler. Genelde reddi miras yolu maaş kesilmesin diye kaçınılan bir yöntemdir ancak söylediğimiz gibi bu tamamen farklı bir kurumdur.

Reddi Miras Durumunda Ölenin Alacaklarının Durumu

Ölenin başka kişi veya kurumlardan alacakları var ise reddi miras yapan mirasçılar bu alacakları talep edemez. Alacakları tahsil eden mirasçılardan da pay isteyemezler. Çünkü bu alacaklar da ölenin mirasının bir parçasıdır.

Reddi Miras Yöntemi

Ölenin mirası açıklandıktan sonra ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilecek bir dilekçe ile mirasın reddedildiği bildirilir. Kural olarak böyle bir talep gelmediği sürece mirasın kabul edildiği varsayılır. Ancak uygulamada borca batık miraslar açısından durum tersi yönde işlemektedir. Yani borca batık miras kural olarak reddedilmiş kabul edilmektedir. Bu durum mirasçıları zor durumda bırakmamak için içtihatlarla ortaya çıkmıştır. Ancak yine de, mirasın borca batık olup olmadığı tartışmaları her zaman net olarak ortaya konulamadığından veya mirasçıların kimi davranışları mirası kabul olarak anlaşılabileceğinden, mahkemeye dilekçe ile bildirilmesinde fayda bulunmaktadır.

BENZER KONULAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.